วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียน NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2555


เข้าสู่ระบบผลการสอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2555 ระดับโรงเรียน คลิกที่นี่
เข้าสู่ระบบผลการสอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2555 รายบุคคล คลิกที่นี่
เข้าสู่ระบบผลการสอบ NT ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2555 ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 1 คลิกที่นี่
สทศ.สพฐ.แจ้งรายงานผลการประเมิน NT ทางระบบออนไลน์ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ตามช่องป้อนความคิดเห็นด้านล่างนี้ครับ

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน สพป.ลำปาง เขต 1กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1 จัดทำระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นำไปใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียน สามารถดาวน์โหลดได้เลย โดยแจ้งที่ E-Mail:phet26@gmail.com